XOVR 攜手法國經典名著,替【小王子】誕生75週年獻上祝福。

以 3D 幾何設計,重新詮釋小王子、狐狸、與美麗又驕傲的玫瑰。

謹將"重逢",獻給喜歡小王子,曾被這份純真感動過的人們。

以及那位金髮碧眼,來自星星的少年。


已售完

✘ THE LITTLE PRINCE 3D飾品系列

小王子75週年-玫瑰項鍊

已售完

✘ THE LITTLE PRINCE 3D飾品系列

小王子75週年-小王子項鍊

已售完

✘ THE LITTLE PRINCE 3D飾品系列

小王子75週年-狐狸項鍊

已售完

✘ THE LITTLE PRINCE 3D飾品系列

小王子75週年-狐狸耳環

已售完

✘ THE LITTLE PRINCE 3D飾品系列

小王子75週年-狐狸戒指